понеделник, 17 ноември 2014 г.

Кога нещо е произведено в Италия и кога не? - When something is made in Italy and when not?

Marques Class 46 съобщава за интересен казус относно използване на италианското знаме и определението "Произведено в Италия".
Казусът касае гъби с произход от страни извън територията на Италия и ЕС, които са пакетирани в Италия, като на опаковките е поставян италианският флаг и "Произведено в Италия".
Според решение на Върховния съд на Италия подобна практика е заблуждаваща за потребителите, поради което представлява престъпления по наказателния кодекс на Италия.
Причината за това е фактът, че продуктът не е италиански по своята същност, самото му пакетиране на територията на Италия не е достатъчен. Необходимо е наличие на определена обработка на продуктите на територията на страната за да може да се използват думите "Произведено в Италия" и съответно италианското знаме.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reports about an interesting case for using of Italian flag and designation "Made in Italy" on product's packaging.
The case concerns mushrooms with origin outside Italy and EU, which are packaged in Italy anа labeled "Made in Italy"with the present of Italian flag.
According to the decision of the Italian Supreme Court this practice is fraud and misleading for consumers because of which it is against Article 515 of the Italian Criminal Code. 
The reason for this is the fact that the products are only packaging in the country without any substantial transformation.
More information cane be found here.