петък, 19 декември 2014 г.

Дания, Мексико, Норвегия, Мароко и Русия се присъединиха към DesignView - Denmark, Mexico, Morocco, Norway and the Russia Federation join Designview

OHIM информира за присъединяването на Дания, Мексико, Норвегия, Мароко и Русия към общата база данни за промишлени дизайни DesignView. 
С присъединяването на тези държави базата данни дава достъп до нови близо 200 000 дизайна, като общият брой на дизайните които могат да бъдат търсени през нея става 2,7 милиона.

English version

OHIM informs about accession of Denmark, Mexico, Morocco, Norway and the Russia Federation to Designview. By this way new approximately 200 000 designs could be searched be this database. The total number of searchable designs reaches 2,7 millions.