сряда, 10 декември 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Силен интерес към процедурата за ускорена регистрация на европейски марки. За повече информация тук.

2. Към по-благоприятна патентна система: Европейската патентна реформа. За повече информация тук.

3. 2.1 млн. заявки за издаване на патент са подадени във ведомствата на IP5 през 2013 г., 11 % повече. За повече информация тук.

English version

1. Strong interest toward Fast track registration of Community trademarks. For more information here.

2. Toward a more favorable patent system: European patent reform. For more information here.

3. 2,1 million patent applications field at IP 5 offices in 2013q up 11%. Fore more information here.