понеделник, 22 декември 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Могат ли мобилните приложения да бъдат патентовани? За повече информация тук. 

2. Президентът на  EPO се срещна с двама нови еврокомисари. За повече информация тук. 

3.  Предложения на Музикаутор за изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права. За повече информация тук. 
English version

1. Can mobile applications be patented? For more information here.

2. The President of the EPO met two new EU commissioners. For more information here.

 3. Proposals of Musicautor for amendments to the Law on Copyright and Related Rights in Bulgaria. For more information here.