вторник, 9 декември 2014 г.

Ново издание на Ницката класификация - New edition of the Nice Classification

WIPO информира за въвеждането на новото 10-то издание на Ницката класификация на стоки и услуги за целите на регистрация на търговски марки.
Новото издание влиза в сила от 01.01.2015 година.
Повече информация тук.

English version

WIPO informs about the introduction of the tenth edition of the Nice International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. It will enter into force on 01.01.2015.
More information here.