понеделник, 15 декември 2014 г.

Използване на P&C в Швейцария - Use of P&C in Switzerland

Marques Class 46 съобщава за загубена опозиция от Peek & Cloppenburg KG в Швейцария.
Казусът касае опит за регистрация на швейцарска марка PD&C. Срещу тази марка е подадена опозиция от Peek & Cloppenburg KG на основата на следната по-ранна марка:
Въпросната марка обаче не се използва в посочения й вид, а в следния шрифт:

Заявителят на по-късната марка изисква доказване реалното използване на противопоставената марка. 
Според споразумение между Швейцария и Германия от 1892 година, използването на една марка на територията на Германия се счита за достатъчно при доказване използването на марки и в Швейцария.
Peek & Cloppenburg предоставят декларации от отделът си по интелектуална собственост, че марката е била използвана на територията на Германия. Приложени са и снимки на дрехи носещи марката. 
Според съда в Швейцария обаче това не представлява реално използване. Първо използваната марка се различава от регистрираната по нейния шрифт. Второ предоставените декларации и снимки не са достатъчни за да се направи заключението, че марката е използвана реално и в достатъчна степен.
Това което е необходимо да се знае за практиката на съда в Швейцария е факта, че подобен тип декларации от притежателя на марката не се кредитират, като убедително доказателство.

English version

Marques Class 46 reports for a lost opposition by  Peek & Cloppenburg is Switzerland. The case concerns an attempt for registration of Swiss mark PD&C. Against this mark was filed an opposition by
Peek & Cloppenburg KG on the base of the following earlier mark:

However, this mark was not used with this image but in:

The applicant of the later mark wanted genuine use of the Peek & Cloppenburg's mark.
According to a Treaty between Germany and Switzerland since 1892, the use of one mark in Germany constitutes use of a national mark in Switzerland.
Peek & Cloppenburg submitted an affidavit by its inhouse counsel that the mark had been used in Germany, supported by photographs of clothing labels.
According to the court this is insufficiently to prove genuine use in the country. On the second place according to the evidences the mark was not use in the same shrift.
It is important to be noted that such affidavits are not enough to prove real use of trademarks in Switzerland.