сряда, 17 декември 2014 г.

Изпълнение на лицензия и потенциални проблеми с това - Executing of a license and potential problems

IP Draughts публикува интересна статия касаеща клаузи относно изпълнение на предмет на лицензия за обекти на интелектуална собственост. Статията разглежда въпроса за потенциалните проблеми при неосъществяване изпълнението на лицензията и практически съвети за тяхното преодоляване.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Draughts published an interesting article concerning obligations for executing of a license for intellectual property. The article addresses the issue of potential problems with non-performing of the license and practical advices for overcoming them. 
More information can be found here.