вторник, 23 декември 2014 г.

Зимбабве се присъедини към Мадридския протокол за регистрация на марки - Zimbabwe joins the Madrid Protocol for the Registration of Marks

WIPO съобщава за присъединяването на Зимбабве към Мадридския протокол за международна регистрация на търговски марки. Протоколът влиза в сила за страната от 11.03.2015г.

English version

WIPO reports about accession of Zimbabwe to Madrid Protocol for international registration of trademarks. The Protocol come into force for the country on 11.03.2015.