четвъртък, 15 януари 2015 г.

Chanel заведе съдебно ново дело в САЩ - Chanel field a new lawsuit in US

Модната компания Chanel старитара съдебно дело срещу Shop Jeen в Ню Йорк. Делото е основано на обвинения за нарушаване на права на интелектуална собственост във връзка с марки и дизайни на Chanel. Според компанията Shop Jeen разпространява различни калъфи представляващи формата на парфюми на Chanel. Това е предпоставка за въвеждане на потребителите в заблуждение, че посочените аксесоари са одобрени от компанията или че се произвеждат с нейно съгласие.
Chanel иска обезщетение в размер на 2 милиона долара за всеки продукт нарушаващ техните права.
Източник: WIPR.

English version

The fashion company Chanel field a lawsuit against Shop Jeen in New York. The case concerns an accusation of intellectual property infringement refer to trademarks and designs owned by Chanel. According to the company Shop Jeen sells different phone cases which have designs identical to those possessed by Chanel. This could be serious prerequisite for confusion among the consumers that these products are produced and selling with the permission of Chanel.
The company seeks compensation to the amount of 2 million dollars for every infringing product.
Source: WIPR.