четвъртък, 29 януари 2015 г.

Европейските патенти ще важат и на територията на Мароко - European patents will have effect on the territory of Morocco

Мароко подписа споразумение с Европейското патентно ведомство с което европейските патенти вече ще бъдат законово признати и на територията на Мароко.
Считано от 01.03.2015 всеки, който заявява европейски патент ще може да иска неговото признаване и на територията на Мароко.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marocco signed an Agreement with the European patent office by which all European patents will have legal effect on the territory of the country.
Since 01.03.2015 everyone who applied for European patent will be able to request legal protection on the territory of Marocco.
More information here.