сряда, 28 януари 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. 9 патента в битка за годишната награда "Изобретател на годината" в България. За повече информация тук. 

2.  Холандия: Апелативният съд се произнесе във връзка с продажбата на е-книги втора ръка.
За повече информация тук.

3. TM5 ID List – Представяне на инструмент за търсене. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. 9 patents in the battle for the annual prize "Inventor of the Year" in Bulgaria. For more information here.

 2. Netherlands: The Court of Appeal ruled in connection with the sale of second hand e-books . For more information here.

3. TM5 ID List - Presentation of search tool. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.