вторник, 13 януари 2015 г.

Нов вид марки и предизвикателствата пред техният маркетинг и защита - New kind of marks and the challenges to their marketing and protection

WIPR публикува много интересна статия касаеща оформящият се нов вид марки, така наречените "Fluid trademarks".
Най-общо това са марки, които се използват в многообразие от визии и представяния. Добър пример в това отношение е логото на Google, което често се трасформира по различни поводи, като празници, годишнини и тн.
Този вид използване на марката добавя нов маркетингов ефект, който има множество положителни страни но който поставя и серия от предизвикателства при управлението на бранда.
От друга страна самата защита на такива марки може да бъде доста сложна. Причината за това е във факта, че те използват постоянно променящи се визии и форми.
Обобщено заклирата може да се търси на основа на законодателството за търговски марки, промишлен дизайн, авторско право.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPR published very interesting article on one new kind of trademarks so called "Fluid trademarks".
Overall this are marks using and presented in different images and visions. A good example in this regard is the Google's logo which often is change in case of celebrations, anniversary and so on.
This new brand usage gives new marketing effect which has a variety of positive sides but put some questions concerning brand management.
On the other hand trademark protection itself could be very complex. The reason for that is that this brands change so many times.
To sum up the protection of such marks can be base on trademark, design and copyright legislation.
For more information here.