понеделник, 19 януари 2015 г.

Дизайн на обувки във Франция, съдебни дела и някой тънкости - Shoe's design, lawsuits and some minutest details

JIPLP публикува интересна статия на Richard Milchior касаеща съдебно дело за авторски права върху обувки във Франция.
Mr Rautureau създава през 1982 година дизайн на обувки под марката POM D’API. През 2003 година авторът създава нов дизайн наречен ROCK PERFECTO.
През 2004 година Mr Rautureau продава всичките си дизайни на компанията Rautureau Apple Shoe, която започва да ги използва. Трансферът е удостоверен с декларация пред френския съд.
Rautureau Apple Shoe завежда съдебно дело срещу Sonia Rykie, която продава обувки със сходен дизайн на този на ROCK PERFECTO.
Според  Sonia Rykie, обаче този дизайн не е нов и оригинален, тъй като има известни подобни дизайни на обувки от 50-те и 60-те години на 20в. Освен това авторството на Mr Rautureau е оспорено.
Според съда предоставените декларации и публикации не доказват, факта че именно Mr Rautureau е автор на въпросните дизайни.
Относно оригиналността на дизайна на обувките, съда приема, че той е оригинален. При неговото създаване са комбинирани различни елементи от дизайни на други обувки, но получената комбинация е плод на авторски труд и е оригинална.
По отношение на претендираното нарушение на авторски права обаче, съдъб приема, че такова не е налице поради факта, че дизайна използван от Sonia Rykie не е идентичен на този на Rautureau Apple Shoe.
Делото показва практиката относно доказване на авторство и оригиналност на произведения във Франция. Очевидно е необходимо внимателно окомплектоване на доказателства в момента на създаване на дизайните, които в последствие да могат да послужат при подобни съдебни дела.

English version

JIPLP published and interesting article by Richard Milchior about a lawsuit on copyright of shoe's design in France.
Mr Rautureau created in 1982 a shoe's design used under brand POM D’API. He added new design called ROCK PERFECTO in 2003. After that he sold both designs to the Rautureau Apple Shoe company which has used them until now.
This company accused Sonia Rykie of copyright infringement because she sells shoes with similar design.
In return, Sonia Rykie claimed that Mr Rautureau's is not the real author and that his designs are not original because some similar designs had already existed in 1950s/60s.
According to the court all submitted  affidavits and publications by Rautureau Apple Shoe were not sufficient to prove that Mr Rautureau was the real author of above mention designs. The court accepted, however, that the designs are original because they are produced through creative combination of already existing design elements.
At length the court ruled that there is no copyright infringement because Mr Rautureau's design are not identical to those of Sonia Rykie.
This decision shows how important is for every author to collect proper evidences for its authorship in France.