понеделник, 5 януари 2015 г.

Черна гора се присъедини към TM Class - Montenegro joins TM Class

Marques Class 46 съобщава за присъединяването на Патентното ведомство на Черна гора към общата база данни за класификация на стоки и услуги TM Class.
По този начин достъпните езици в базата данни стават 31, с което се улeснява значително заявяването на търговски марки в Европа.
Източник: Marques Class 46 и  Jelena Jankovic (PETOSEVIC's IP News Eastern Europe).

English version

Marques Class 46 reports about accession of Montenegro's Patent Office to the databases for classification of goods and services TM Class. In this way accessible languages in the databases became 31 which significantly facilitates  filling of new trademarks in Europe.
Source: Marques Class 46 and  Jelena Jankovic (PETOSEVIC's IP News Eastern Europe).