понеделник, 9 февруари 2015 г.

Авторско право и рецепти в САЩ - Copyright and recipes in US

IP Spotlight публикува интересна статия касаеща съдебно дело във федералния съд на Охайо, САЩ.
Случаят касае спор относно претенция за нарушени авторски права върху рецепти за ястия.
След като съсобственици на ресторант разделят бизнесът си, единият започва да използва рецепти на ястия, за които другият твърди, че притежава авторски права.
Според решението на съда, рецептата не е обект на авторско право, тъй като представлява елементарно изброяване на съставките на ястието.
Защитата на рецепти евентуално обаче може да бъде обект на търговска тайна, ной-хау или дори патент.
Авторското право може да бъде приложимо в случая единствено ако представянето на рецептата е направено по оригинален и творчески начин. Авторското право защитатва и снимките придружаващи рецептите.

English version

IP Spotlight published an interesting article regarding a lawsuit before the Federal court of Ohio, US.
The case concerns a dispute between co-owners of a restaurant who split their business. One of them was continuing to use recipes while the other owner pretended that he possess copyrights over them.
According to the court recipes are not protected by copyright at all because these represents only list ingredients.
For instance, recipes can be protected as trade secrets, know-how or ever by patents. 
Copyright could protect recipe only if it is original and express creatively as well as copyright protects photographs attached  to them.