понеделник, 16 февруари 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. ЕПВ: новата форма за плащане на такси ще бъде достъпна от 1 март 2015 г.
За повече информация тук.

2. Доклад на Ведомството за авторски права на САЩ на тема „Авторските права и музикалният пазар“ може да откриете тук. 

3. Топ 5 на най-великите български изобретения. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. EPO: a new form of payment of the fees will be available from March 1, 2015. For more information here.

2. Report of the US Copyright Office on "Copyright and the music market" can be found here.

3. Top 5 of the greatest Bulgarian inventions. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.