сряда, 25 февруари 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата: Преговорите в Женева приключиха с обединяването около официален текст. За повече информация тук. 

2. Българин изобрети най-бързите велосипеди в света. За повече информация тук. 

3. Sony/ATV и Spotify подновяват лицензионното споразумение за Европа, касаещо държавите от Европейската икономическа зона (ЕЕА). За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук 

English version

1. The United Nations Framework Convention on Climate Change: The negotiations in Geneva ended in uniting around official text. For more information here.

2. Bulgarian invented the fastest bikes in the world. For more information here.

3. Sony / ATV and Spotify renewed license agreement for Europe concerning the countries of the European Economic Area (EEA). For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.