вторник, 17 февруари 2015 г.

Публикации относно защитата на интелектуалната собственост в Китай - Publications on intellectual property protection in China

Интересни публикации и разяснителни материали относно защитата на интелектуалната собственост в Китай може да откриете на страницата на Европейската комисия тук.

English version

Interesting publications and explanatory materials related to intellectual property protection in China can be found in the European Commission's web page here.