сряда, 18 февруари 2015 г.

САЩ и Япония се присъединиха към Хагската спогодба - US and Japan join The Hague Agreement

WIPO съобщава новината за присъединяването на САЩ и Япония към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни. 
По този начин в бъдеще ще бъде възможно посочването на тези две държави в заявки за регистрация на международни дизайни. Тази новина е особено важна с оглед на факта, че САЩ и Япония са две от най-големите икономически сили в света, с най-сериозните пазарни възможности за компаниите по света.
Спогодбата влиза в сила в САЩ от 13.05.2015.
Повече информация може да откриете тук.


English version

WIPO reports about the accession of US and Japan to The Hague System for the International Registration of Industrial Designs.
By this way it will be possible designation of both countries in application for international designs. This news is great because US and Japan are one of the biggest world economies and represent serious business interest for companies around the world.
The Hague Agreement will come into force for US on  13.05.2015.
More information can be found here.