сряда, 18 март 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Близо 5 милиарда евро и 50 000 работни места, загубени всяка година в сектора на козметиката и личните грижи поради фалшифициране. За повече информация тук. 

2. Мобилните компании не носят отговорност за нарушения на авторски права от страна на потребители, постанови Европейският съд. За повече информация тук. 

3.  Може ли да има ли право на собственост върху името на домейна? За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук 

English version

1. Almost € 5 billion and 50,000 jobs lost each year in the sector of cosmetics and personal care due to counterfeiting. For more information here.

 2. Mobile companies are not liable for copyright infringement by users, gives the European Court. For more information here.

3. Is it possible a right of ownership of the domain name? For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.