понеделник, 30 март 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Google разширява своя глобален проект, посветен на уличното изкуство. За повече информация тук.  

2. Лудите, лоши и опасни търговски марки. За повече информация тук. 

3.  Copyright Aware – сайт на ВВС, посветен на авторското право. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук  

English version

1. Google has expanded its global project dedicated to street art. For more information here.

2. Mad, bad and dangerous trademarks. For more information here.

3. Copyright Aware - BBC site dedicated to copyright. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.