понеделник, 16 март 2015 г.

Използване на марка в САЩ - Use of trademark in US

IP Kat публикува интересна статия относно доказване реално използване на регистрирана търговска марка в САЩ.
Казусът касае търговска марка PLAYDOM ( регистрирана за услуги), за която има искане за отмяна на основа липса на търговско използване на марката на територията на САЩ.
Притежателят на марката предоставя доказателства под формата на разпечатка от интернет сайт на който е била рекламирана услугата.
Според Раздел 1(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(a) всяка марка трябва да бъде използване търговски за стоките и услугите за които е регистрирана.
В случая Патентното ведомство на САЩ не приема рекламирането на марката, като използване, тъй като в случая рекламата не е подкрепена с реалното използване на марката за посочените стоки.
Според американското законодателство и практика използването на марка трябва да бъде задължително във връзка с посочените в заявката стоки или услуги.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Kat published an interesting article about how to prove a real use in commerce of a trademark in US.
The case concerns the PLAYDOM mark ( registered for services), which was attacked for non-use in US for the services pointed out in the applications.
The trademark owner submitted evidences such as screen capture of his website offering entertainment services as a specimen of use.
According to Section 1(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(a) every mark must be used in commerce in connection with all the goods and services listed in the application.
In the present case USPTO refused the submitted evidences because they showed only trademark advertising but not use for the relevant services.
More information can be found here.