сряда, 22 април 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Цената на получаването на патент в САЩ. За повече информация тук. 

2.  Дело за патенти може да измести баланса на силите в технологичната индустрия. За повече информация тук. 

3.  Scrabble vs Scramble. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук  

English version

1. The cost for a patent in the United States. For more information here.

2. A case for patents could shift the balance of power in the technology industry. For more information here.

3.  Scrabble vs Scramble.For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.