четвъртък, 9 април 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Основи на авторското право – пет неща, които всеки музикант трябва да знае. За повече информация тук.  

2. Влияние на дизайна при спорове относно търговски марки. За повече информация тук. 

3. Български учени създават иновативна технология за механизирано отглеждане и прибиране на сусам. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук  

English version

1. Copyright basics - five things every musician must know. For more information here.

2. The effect of a design in case of trademark disputes. For more information here.

3. Bulgarian scientists are developing technology for mechanized cultivation of sesame. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.