четвъртък, 16 април 2015 г.

Нови електронни услуги от Патентно ведомство - New e-services from the Patent Office

Патентно ведомство разшири обемът на предлаганите електронни услуги. Според информацията:

"Имаме удоволствието да Ви съобщим, че от днес, 07 април 2015 г., Патентното ведомство ще приема и по електронен път и искания в областта на промишлените дизайни:
       - подновяване на дизайн
       - промяна на име и/или адрес на притежател на регистриран дизайн
       - прехвърляне на регистриран дизайн
       - вписване на лицензионен договор за регистриран дизайн
       - заличаване на регистрацията на дизайн
       - вписване на особен залог за дизайн
       - отказ от права за регистриран дизайн
       - вписване на обезпечителна мярка върху регистриран дизайн
       - вписване на дизайн в масата на несъстоятелността
Две нови електронни услуги за марки също могат да бъдат използвани от днес, а именно:
       - жалби срещу решения на експертизата или опозиционните състави       
       - вписване на марка в масата на несъстоятелността
С въвеждането на тези 11 услуги Патентното ведомство предоставя възможност на потребителите си да инициират всички производства в областта на марките и почти всички в областта на промишлените дизайни по електронен път.
Електронните услуги са разработени  съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) в рамките на Фонда за сътрудничество. Услугите са достъпни чрез Портала за марки и дизайни, който се намира на тази интернет страница или чрез  адрес: https://portal.bpo.bg/"