вторник, 7 април 2015 г.

Статистика от OHIM - февруари 2015 - Statistics by OHIM - February 2015

OHIM публикува статистика за броя заявени и регистрирани марки и дизайни на Общността през месец февруари 2015. Данните са:


English version

OHIM published statistics about the number of applications and registrations of Community trademarks and industrial designs for February 2015. The figures are as follow: