понеделник, 27 април 2015 г.

Puma срещу Pudel в Германия - Puma versus Pudel in Germany

IP Kat съобщава за интересен казус относно спор между немската компания PUMA, притежаваща серия от марки Puma и притежател на по-късна регистрирана марка PUDEL, която визуално асоциира с марките на PUMA.


PUMA иска заличаване на марката на основание възползване от общоизвестността на нейните марки. Съдът приема че между марките не е налично сходство, което да доведе до объркване на потребителите според изискванията на  § 9(1) No. 2 German Trade Mark Act.
Въпреки това притежателят на по-късната марка се възползва от отличителния характер и известността на марка Puma на основание § 9(1) No. 3 German Trade Mark Act.
Според съда по този начин притежателят на марка Pudel може да привлече по-лесно вниманието на потребителите асоциирайки с общоизвестната марка Puma.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Kat reports about an interesting case regarding a dispute between the German company PUMA as owner of Puma trademarks and the proprietor of later registered trademark Pudel which mark resemblances visually to the earlier Puma marks.
PUMA wants cancellation of this brand because it takes unfair advantages of the well-known status of its trademarks. The Court hold the view that there is no likelihood of confusion based on § 9(1) No. 2 German Trade Mark Act.
Nevertheless the Court considers that the owner of Pudel mark takes advantages of the distinctive character and repute of the earlier "PUMA" trade mark in the sense of  § 9(1) No. 3 German Trade Mark Act.
According to the Court the owner of Pudel can attract easier consumer attention based on association with the Puma mark.
More information can be found here.