понеделник, 4 май 2015 г.

Google предлага да купи твоят патент - Google offers to buy your patent

Google обяви нестандартна нова кампания за изкупуване на патенти. Чрез платформата си Patent Purchase Promotion, Google предлага на всеки притежател на патент да го купи. Периодът на кампанията 08.05-22.05.2015.
Всеки желаящ трябва да посочи детайли за своя патент, както е цената за която иска да го продаде. До 26.06.2015 Google ще информира участниците дали приема или не техните оферти. Компанията няма да преговаря относно цената на патентите.
Тази кампания на Google е интересна и повдига редица въпроси. Първо каква е реалната причина за подобно изкупуване на патенти, окрупняване на патентното портфолио на компанията или желание за придобиване на нови технологии, а може би и двете. На второ място стой въпросът как Google ще използва закупените патенти, като ги лицензира, използва в съдебни дела или използва защитените с тях технологии.
Факт е че технологичната компания притежава сериозни парични резерви, които й позволяват подобни инициативи, въпросът е до каква степен те биха били успешни.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Google announced its forthcoming campaign for purchasing patents through its platform called Patent Purchase Promotion. Google offers to every patent owner to buy his patents in the space of a couple of weeks between 08.05 and 22.05.2015.
Any one who wishes must give details about his patent as well as the price for the transaction. Google will inform every participant for its decision up to 26.06.2015. The company will not negotiate about the price.
This campaign is interesting and rise some questions. In the first place what is the real reason for all of that, may be Google wishes to strengthen its patent portfolio or to acquire new technologies or both. Secondly, how Google will use these new patents - for licensing, for the technologies themselves or for future law suites.
It's fact that the company has huge finance resources for such practices, although, the question here is can such business model be successful.
More information here.