сряда, 13 май 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Съдът на Европейския съюз отхвърли възраженията на Испания срещу единния патент. За повече информация тук. 

2.  VOLVO v REVOLVO. За повече информация тук. 
 
3. INTA 2015: Практиците в областта на търговските марки трябва да предефинират своята роля в брандинга. За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук  


English version

1. The Court of Justice rejected the objections of Spain against the Unitary patent. For more information here.

2. VOLVO v REVOLVO. For more information here.
  
3. INTA 2015: Practitioners in the field of trademarks should redefine its role in branding. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.