вторник, 2 юни 2015 г.

Исландия се присъедини към DesignView - Iceland joins DesignView

OHIM съобщава новината за присъединяването на Исландия към общата база данни за промишлени дизайни DesignView. По този начин нови 3500 исландски дизайна се добавят към базата.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM reports about the accession Iceland to the general database for designs - DesignView. By this way new 3500 Icelandic designs is added to the database. More information here.