сряда, 10 юни 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. Да държиш търговската си марка встрани от бизнеса. За повече информация тук.

2. USPTO и  Reed Tech стартират нова услуга. За повече информация тук. 

3.Високите такси за европейски патенти ще засегнат стартъпите, смята еврокомисар Елжбиета Биенковска. За повече информация тук.

English version

 1. To keep its brand aside of the business. For more information here.

 2. USPTO and Reed Tech launched a new service. For more information here.

3. The high fees for European patents will affect the start-ups says EUcommissioner Elzbieta Bienkowska. For more information here.