сряда, 17 юни 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. Nike съди Adidas за кражба на търговски тайни. За повече информация тук. 

2. Авторско право, търговски марки, патенти да разберем интелектуалната собственост. За повече информация тук. 

3. Съществуващото законодателство в областта на авторското право тласка гражданите към пиратство, заяви вицепрезидентът на ЕК Андрюс Ансип. За повече информация тук. 

English version

1. Nike sues Adidas for stealing trade secrets. For more information here.

2. Copyrights, trademarks, patents - to understand intellectual property. For more information here.

3. Existing legislation on copyright pushes citizens to piracy according to Vice President of the European Commission Andrews Ansip. For more information here.