понеделник, 8 юни 2015 г.

Фолцваген костенурка е известна марка в Бразилия - Vw beetle is a famous mark in Brazil

IP Tango съобщава за промени в практиката на Патентното ведомство на Бразилия относно обявяването на известни марки. Промените са влезли в сила от 10.03.2015г.
В допълнение на това патентното ведомство излезе с решение за обявяване на марка FUSCA за известна на територията на Бразилия. FUSCA е наименованието под което е известен моделът автомобили на VW констенурка в Бразилия. Според представените доказателства 97% от потребителите в страна асоциират термина с автомобили. Една трета от потребителите пък възприемат марката, като известна, с налична добра репутация и престиж.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Tango reports about some changes in the practice of Brazilian Patent Office regarding highly renowned trademarks. The changes came into force on 10.03.2015.
In additional, The Patent office took decision that FUSCA brand is a known mark in Brazil. FUSCA is a name by which the Volkswagen "Beetle" is known in Brazil. According to the evidences, 97% of consumers associate this name with automobiles. Around three quarters of them consider that FUSCA is very famous and with significant reputation.
More information here.