сряда, 15 юли 2015 г.

Канада започва да приема марки основани на Ницката класификация - Canada starts to accept trademarks based on the Nice Classification

Патентното ведомство на Канада обяви наскоро, че считано от есента на 2015 година, започва да приема заявки за търговски марки с посочване на класове стоки и услуги по Ницката класификация. 
Това нововъведение е във връзка с присъединяването на страната към Мадриската система за международна регистрация на марки.

English version

The Canadian Patent Office has recently announced that as from Fall 2015, it will accept applications for trademarks whose Classes of goods and services are based on the Nice Classification. This new implementation happens in connection with the accession of Canada to the Madrid system for international registration of trademarks.