сряда, 8 юли 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. Патентните тролове се целят в енергийната индустрия. За повече информация тук.

2. Добри практики за дигитален маркетинг на луксозни брандове. За повече информация тук. 

3. Проучване на закрилата на промишления дизайн в Европа. Линк за участие в проучването може да откриете тук. 

English version

1. Patent trolls now targeting the energy industry. For more information here.

2. Some good practices for digital marketing in case of luxury brands. For more information here.

3. A study on protection of industrial designs in Europe. Link for participation in the study can be found here.