петък, 31 юли 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. ВАС потвърди тарифата на Музикаутор за стрийминг. За повече информация тук. 

2. Топ 5 грешки на изобретателите по отношение на техните изобретения. За повече информация тук. 

3. Петте най-сериозни проблема, с които се сблъскват европейските МСП в Китай. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. SAC confirmed the Musicautor's tariff for streaming. For more information here.

2. Top 5 inventors' mistakes regarding their inventions. For more information here. 

3. The five most serious problems facing European SMEs in China. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here