петък, 14 август 2015 г.

Алжир се присъедини към Мадридския протокол - Algeria joins the Madrid Protocol

WIPO съобщава новината за присъединяването на Алжир към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки. Протоколът влиза в сила за страната от 31.10.2015.
Алжир беше последната държава, част от Мадриската система, която не беше подписала Протокола. От сега натам системата за международна регистрация на марки ще се управлява на базата на Мадридския протокол, което ще улесни значително заявяването и регистрацията на международни марки.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reports about the accession of Algeria to the Madrid Protocol for international registration of trademarks. The Protocol will enter into force for the country on 31.10.2015.
Algeria was the last country, part of The Madrid system, which wasn't sign the Protocol. From now on, all international registrations of marks will be exclusively governed by the Madrid Protocol. As a result, the filing and management of international registrations will be simplified for users.
More information here.