петък, 7 август 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. ЕК модернизира европейските митнически процедури. За повече информация тук. 

2.  ‘JUMP’ vs ‘JUMPMAN’. За повече информация тук.

3. Фотограф обвинява Harley-Davidson в нарушаване на авторски права. За повече информация тук. 


Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук


English version

1. The European Commission modernizes the customs procedures. For more information here.

2. 'JUMP' vs 'JUMPMAN'. For more information here. 

3. Photographer accuses Harley-Davidson in copyright infringement. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here