понеделник, 3 август 2015 г.

Ръководство за работа с PatentScope - Tutorials for handling with PatentScope

WIPO публикува видео ръководства за работа с базата данни за патенти  PatentScope. Представената информация дава разяснения относно начина на работа с тази база данни в следните направления:
- Въведение;
- Опции за търсене;
- Базово търсене;
- Комбинации при търсенето;
- Търсене с разширени опции;
- Лист с резултати;
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO published video tutorials about PatentScope database. The presented information gives explanation about the way in which the database works in particular:
- Introduction;
- Browsing option;
- Simple search;
- Field combination;
- Advance search;
- Search result list;
More information can be found here.