петък, 4 септември 2015 г.

Свободен достъп до базата данни за марки в Украйна - Free access to the trademark database in Ukraine

Marques Class 46 съобщава новината за това, че Патентното ведомство на Украйна е предоставило свободен достъп до електронната база данни за търговски марки в страната.
Това ще улесни значително възможността за подаване на опозиции и предотвратяване регистрацията на сходни и единтични марки, практика която нашумя сериозно през последните години в страната.

English version

Marques Class 46 reports about the fact that the Ukrainian Institute of Intellectual Property gave free access to the trademark databases in Ukraine. This will facilitate significantly the option for filing oppositions against similar and identical marks such registrations have increased a lot in the country in the past years.