петък, 18 септември 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. Европейските производители губят 500 милиона евро на година заради фалшифициране на спортни стоки. За повече информация тук. 

2. Лицензиране на патенти и несъстоятелност. За повече информация тук. 

3. Интелектуална собственост в хранително-вкусовата промишленост на Китай. За повече информация тук. 

English version

1. European producers lose 500 million euros a year because of counterfeiting of sporting goods. For more information here.

2. Licensing of patents and bankruptcy. For more information here.

3. Intellectual Property in the food industry in China. For more information here.