понеделник, 12 октомври 2015 г.

Нова база данни за патенти

USPTO оповести началото на нова база данни за патенти PatentView, която предоставя аналитични данни за регистрирани патенти от 1976 година насам. Критериите за търсене на патент са: номер, притежател, страна на произход, изобретател, клас и дата на регистрация.
Повече информация може да откриете тук.
Източник: Intellogist.