сряда, 14 октомври 2015 г.

Чудовищна битка за еспресо - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело T‑61/14. То касае следната заявена европейска марка за класове 9, 30, 32, 35 от Mr Luis Yus Balaguer:
Срещу тази марка е подадена опозиция от Monster Energy Company на основание на следните марки за класове 5 и 32: 
AMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY,  
MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY 
X-PRESSO MONSTER

OHIM отхвърля опозицията поради следните съображения:

- противопоставените марки съдържат неотличителни елементи, като expresso’, ‘x-presso’, ‘espresso’ и ‘coffee’, които са описателни за част от посочените стоки и услуги.

- във визуално отношение по ранните марки HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY и MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY не са сходни на заявения знак. Марка X-PRESSO MONSTER има ниска степен на сходство с по-късната марка.

-във фонетично отношение марките са сходни в ниска степен.

- по отношение на смисъла, марките са сходни относно значението касаещо кафе и напитки от кафе.

Цялостно според OHIM марките не са сходни до степен да причинят объркване в потребителите поради факта, че повечето от елементите им са описателни и неотличителни, тоест не могат да бъдат индикатор за производствен източник.