петък, 16 октомври 2015 г.

Македония се присъедини към DesignView

OHIM съобщава за присъединяването на Македония към общата база данни за промишлени дизайни DesignView. По този начин общият брой на държавите участващи в базата данни става 36, като се осигурява достъп до 8,7 милиона дизайна.
Повече информация може да откриете тук.