понеделник, 5 октомври 2015 г.

Global Innovation Index 2015

WIPO публикува годишният си доклад Global Innovation Index 2015. Според доклада най-иновативните държави в света за 2015 година са: Швейцария, Великобритания, Швеция, Холандия и САЩ. В тази класация България се намира на 39 място в света.
Нивото на иновации е изключително важно за икономическото развитие на държавите, като не случайно най-развитите държави в света са и тези с най-висок иновационнен индекс.
Пълният доклад може да откриете тук.


English version

WIPO published its annual report Global Innovation Index 2015. According to the report the most innovative countries in the world are: Switzerland, United Kingdom, Sweden, the Netherlands and the United States. In this ranking, Bulgaria is 39th in the world.
The level of innovation is crucial for the economic development of every country and because of which it is not accident that the most developed countries in the world are those with the highest innovative index.
The full report can be found here.