петък, 2 октомври 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. Lindt печели съдебната битка за златното шоколадово мече срещу Haribo. За повече информация тук. 

2. Защо китайските брандове са слабо познати в САЩ и какво могат да направят по въпроса? За повече информация тук

3. Опростете своето лого и превърнете своя бранд в класика – сега! За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Lindt won a lawsuit for the golden chocolate bear against Haribo. More information here.

2. Why are Chinese brands seen unknown in the US and what can they do about it? More information here.

3. Simplify your logo and turn your brand into a classic - now! For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here