петък, 9 октомври 2015 г.

Връзка между миграцията на хора и иновациите - доклад на WIPO

WIPO публикува интересен доклад "Inventor Data for Research on Migration & Innovation: A Survey and a Pilot". Докладът засяга връзката между иновациите и миграцията, която през последните месеци стана изключително актуална тема.
Цялостният извод от изследването показва, че имигрантите допринасят за развитието на иновациите, както в САЩ, така и в някои европейски държави.
Пълният текст на доклада може да откриете тук.