понеделник, 2 ноември 2015 г.

Важни моменти при подготовка на споразумения

Изискванията за подготовката на добър проект на споразумение, включително и такова свързано с интелектуална собственост, изисква сериозна подготовка, анализ, планиране и комуникация.
В не малка част от случайте страните по споразумението не предоставят изчерпателна информация за характера на сделката, особеностите, очакваните резултати. Този подход е грешен, подценяването на детайлите може да доведе до неблагоприятни резултати, което е в разрез с целта на всяко едно споразумение, а именно да решава проблеми.
IP Draughts публикува интересна статия с някои основни съвета при писането на споразумения, като например:
- Приложимо законодателство:
- Използване на точен образец на споразумение;
- Прецизно оформление на клаузите;
- Правилно посочване на страните по споразумението;
Повече информация може да откриете тук.