понеделник, 21 декември 2015 г.

Европейският парламент прие промените относно защитата на Европейски марки

Европейският парламент прие окончателно пакета реформи на системата за защита на марки на Общността. Някои от най-важните промени в директивата за закрила на марки на територията на ЕС ( CTMR) са:

- промени относно тълкуването на заглавията на класовете стоки и услуги посочвани в заявките за търговски марки;
- намаляване на таксите за регистрация на марки;
- заплащането на таксата за заявка вече ще обхваща само един клас стоки, за всеки следващ ще се заплаща допълнителна такса;
- стоки транзитирани през територията на ЕС ще могат да бъдат задържани от митническите органи дори и да не са предназначени за ЕС, а за трети страни, стига да има основания за нарушаване на права върху марки използвани за обозначаване на стоките.
- марката на Общността вече ще се нарича Европейска марка ( в този блог отдавна наричаме тези марки европейски, така че логичното стана);
- OHIM вече ще се нарича “European Union Intellectual Property Office” - EUIPO.