вторник, 15 декември 2015 г.

Design Class е налице

OHIM представи ново интерактивно средство за класифициране на стоки касаещи заявки за промишлени дизайни. Design Class е база данни съдържаща над 13 000 понятия и термини.
Повече информация може да намерите тук.